News

Pre-order dạy con trong hoang mang

Link mua sách : -Dạy con trong hoang mang 1: https://anbooks.vn/products/daycontronghoangmang. -Dạy con trong hoang mang 2: https://anbooks.vn/products/daycontronghoangmang_ii  

Pre-order dạy con trong hoang mang

Link mua sách : -Dạy con trong hoang mang 1: https://anbooks.vn/products/daycontronghoangmang. -Dạy con trong hoang mang 2: https://anbooks.vn/products/daycontronghoangmang_ii  

GS Hồ Ngọc Đại mất 2 năm chỉ để nghiên cứu dạy ...

Giáo sư Hồ Ngọc Đại (bên phải) chia sẻ tại lễ ra mắt sách. VTV.vn- Ngày 16/9, GS Hồ Ngọc Đại đã tổ chức buổi ra mắt sách "Giáo dục...

GS Hồ Ngọc Đại mất 2 năm chỉ để nghiên cứu dạy ...

Giáo sư Hồ Ngọc Đại (bên phải) chia sẻ tại lễ ra mắt sách. VTV.vn- Ngày 16/9, GS Hồ Ngọc Đại đã tổ chức buổi ra mắt sách "Giáo dục...

'Giáo dục hiện đại' - Đúc kết hành trình 45 năm...

(Ngày Nay) - Sáng nay, 16/9, Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã tổ chức ra mắt sách "Giáo dục hiện đại" nhân dịp kỷ niệm 45 năm hành trình nghiên...

'Giáo dục hiện đại' - Đúc kết hành trình 45 năm...

(Ngày Nay) - Sáng nay, 16/9, Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã tổ chức ra mắt sách "Giáo dục hiện đại" nhân dịp kỷ niệm 45 năm hành trình nghiên...

GS Hồ Ngọc Đại: Trẻ em hiện đại tự sinh ra chín...

Là nhân vật gây tranh cãi trong lĩnh vực giáo dục, xung quanh GS Hồ Ngọc Đại luôn song hành hai trường phái: hoặc rất yêu mến, hoặc rất phản...

GS Hồ Ngọc Đại: Trẻ em hiện đại tự sinh ra chín...

Là nhân vật gây tranh cãi trong lĩnh vực giáo dục, xung quanh GS Hồ Ngọc Đại luôn song hành hai trường phái: hoặc rất yêu mến, hoặc rất phản...

GS Hồ Ngọc Đại mất hai năm chỉ nghiên cứu dạy p...

Sáng nay, 16/9, Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã tổ chức ra mắt sách "Giáo dục hiện đại" nhân dịp kỷ niệm 45 năm hành trình nghiên cứu, thực nghiệm...

GS Hồ Ngọc Đại mất hai năm chỉ nghiên cứu dạy p...

Sáng nay, 16/9, Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã tổ chức ra mắt sách "Giáo dục hiện đại" nhân dịp kỷ niệm 45 năm hành trình nghiên cứu, thực nghiệm...

Anbooks ra mắt cuốn sách "Giáo dục hiện đại"

Sáng 16-9, Viện Công nghệ giáo dục, Anbooks và Trung tâm thông tin truyền thông số tổ chức buổi giao lưu - ra mắt sách "Giáo dục hiện đại" của...

Anbooks ra mắt cuốn sách "Giáo dục hiện đại"

Sáng 16-9, Viện Công nghệ giáo dục, Anbooks và Trung tâm thông tin truyền thông số tổ chức buổi giao lưu - ra mắt sách "Giáo dục hiện đại" của...