Blog

Đek biết gì cũng tiến

Mình nghe từ đếk thấy hay hay, nó là một dạng thể hiện ý phủ định kèm một thái độ mang tính cảm xúc kiểu làm đậm hơn ý nghĩa...

Đek biết gì cũng tiến

Mình nghe từ đếk thấy hay hay, nó là một dạng thể hiện ý phủ định kèm một thái độ mang tính cảm xúc kiểu làm đậm hơn ý nghĩa...

ĐEK BIẾT NHƯNG CỨ CHIẾN

ĐEK BIẾT NHƯNG CỨ CHIẾN

Năm 2014, mình đọc cuốn Dốc hết trái tim (Pour In Your Heart) của Howard Schultz – Giám đốc điều hành Starbucks, một cuốn sách cuốn hút, duyên dáng, hấp...

ĐEK BIẾT NHƯNG CỨ CHIẾN

Năm 2014, mình đọc cuốn Dốc hết trái tim (Pour In Your Heart) của Howard Schultz – Giám đốc điều hành Starbucks, một cuốn sách cuốn hút, duyên dáng, hấp...

Đọc thử, tải bản PDF sách tặng, và đặt trước sách bản cứng "Đek biết gì cũng tiến"

Đọc thử, tải bản PDF sách tặng, và đặt trước sá...

ĐI QUA NHỮNG LẰN RANH SINH TỬ "Với chúng tôi, 1 tỷ đô không phải là con số mà là cuộc đời của chúng tôi, cả thời thanh niên, những...

Đọc thử, tải bản PDF sách tặng, và đặt trước sá...

ĐI QUA NHỮNG LẰN RANH SINH TỬ "Với chúng tôi, 1 tỷ đô không phải là con số mà là cuộc đời của chúng tôi, cả thời thanh niên, những...